PRO LÉKAŘE

META<>CRILL® lze aplikovat pouze lékařem.

Lékaři, kteří ho aplikují by měli disponovat nebo získat zkušenosti s jeho použitím, jak z lékařského, tak estetického pohledu.

META<>CRILL® obsahuje čisté mikrosféry polymetylmetakrylátu (PMMA) o průměru 30 až 50 μm hladkého pravidelného povrchu, v suspenzi koloidu chemicky a biologicky inertní karboxymetylcelulózy, které způsobí tvorbu vlastního kolagenu pacienta v místě aplikace prostředku. Jedná se o biokompatibilní prostředek, který nemigruje, nevyvolává rakovinu, neobsahuje žádné toxické látky a žádné látky pocházející z živočišných tkání. Nevyvolává alergii, a proto nevyžaduje žádné testy před aplikací. Vzhledem ke své velikosti a hladkému povrchu nemohou být mikrosféry fagocytovány, a proto zůstávají v místě aplikace. Nastává reakce typu cizího tělesa (kontrolována zánětlivá reakce), při které makrofágy obklopí mikrosféry. Dochází k fibrotické reakci, kdy se vytvářejí kolagenní vlákna a nová vaskularizace.
o_metacrillu171020sch006.jpg

Studie

Na základě histologických studií provedených v roce 1988 profesorem Gersonem Cotta-Pereirou a doktorem Matheusem Sommerem je po injekci mikrosfér polymetykrylátu (PMMA) v suspenzi koloidu karboxmetylcelulozy do podkoží vidět následná evoluce

 • 1. týden - po aplikaci injekce mononukleární buňky obklopí shluky mikrosfér a infiltrují se mezi ně.
 • 2. týden – mikrofágy vytvářejí hustou vrstvu okolo shluků mikrosfér, dochází k tvorbě obrovských multijaderných buněk, které obklopí jednu nebo více mikrosfér.
 • 4.- 8. týden – Shluky mikrosfér jsou ještě více obklopeny hustou vrstvou makrofágů, mezi kterými se již objevují fibroblasty
 • Od 8. týdne – Začíná se formovat obal ze spojovací tkáně, který obklopí mikrosféry a současně vysílá fibrotická vlákna směrem dovnitř, způsobujíc tak jejich lobulaci.
 • 16. týden – Hustá vrstva spojovací tkáň s kolagenními vláky a cévami a bohatou fibrozní matricí obklopuje shluky mikrosfér.

Nebyla zjištěna přítomnost mikrosfér PMMA v histologických řezech žádného studovaného orgánu (ledviny, játra, slezina, srdce a plíce) nebo v cévách. Bylo tak potvrzeno, že PMMA zůstává v místě aplikace a nevyvolává žádnou celkovou reakci. Nebyly nalezeny žádné známky neoplasie v kůži, ani v žádných orgánech podrobených studiu.

META<>CRILL® je implantát, který je používaný špičkovými odborníky v mnoha zemích, a který má velmi nízký koeficient komplikací. Ve studii s 84.000 pacienty v průběhu 7 let na 252.000 ošetřených oblastech bylo procento komplikací 0,08 %.

Jeho výsledky jsou okamžité a trvalé.

TECHNIKA APLIKACE

META<>CRILL® je určen výhradně k lékařským účelům.

Musí být aplikován pouze kvalifikovaným lékařem, obeznámeným s technikou aplikace.

Dokumentace

Lékaři by si měl vést klinické záznamy pacienta a souhlas s následným zákrokem.

Dále pak fotografickou dokumentaci zákroku před a po, podle ustálených norem dokumentace plastické chirurgie týkající se vzdáleností, osvětlení, fotografickém vybavení. Je nutné dodržovat stejnou pozici při focení před a po aplikaci implantátu. Vždy fotografovat na tmavém pozadí, a to černém nebo modrém.

Jednoduchý dotazník s údaji o pacientovi, datem zákroku, oblastí zákroku, aplikovaném množství, identifikací použitého prostředku – číslem šarže a číslem krabičky.

Manipulace s produktem

Balení stříkaček je potřeba skladovat při pokojové teplotě. Výrobek je v balení po deseti sterilních stříkačkách o 1,5 ml (2%, 10% nebo 30% koncentrace) nebo po pěti stříkačkách o 3 ml (30% koncentrace).

Materiál

Je důležité používat materiály na jedno použití.

Mikrokanyly

 • 25 x 1 nebo 25 x 9 pro nos a bradu
 • 50 x 1 nebo 50 x 9 na vrásky a lipodystrofii obličeje
 • 70 x 1 nebo 80 x 12 na lícní kosti, mandibulu a jiné oblasti těla

Jehly menšího kalibru

 • 30 x 7 (černá) nebo 25 x 8 /25 x 7 na nos
 • 13 x 4,526G (poloviční) 0,7 mm (hnědá) na jizvy po akné

Běžně používané injekční stříkačky jsou 3cc a 5cc, a to v závislosti na plánovaném zvětšení objemu. Spoj mezi injekční stříkačkou a jehlou musí být tvrdý a pevný, aby se tak zabránilo ztrátě produktu.

Opatření před zákrokem

Kůže v místě, kde bude implantován META<>CRILL®, musí být celistvá, bez zánětu nebo infekce. Přítomnost jizev není kontraindikací, ale měla by být dobře prostudována lékařem, který zákrok provádí.

Doporučuje se omýt místo implantátu vodou a mýdlem. Použít antiseptické prostředky s čistým lihem nebo 1% jodovým alkoholem.

Odborník musí provést stejná opatření jako při jakémkoliv jiném invazivním procesu, použít rukavice a adekvátní techniku asepce a antisepse, používat sterilní gázu a operační roušky.

Poloha

Pro obličejový zákrok se doporučuje při aplikaci poloha v sedě, s 60° sklonem.

Pro ostatní oblasti těla se doporučuje poloha vleže.

Anestezie

Aplikace META<>CRILL® je bezbolestná. Není nutná lokální anestezie ani sedace, jedná se o velmi dobře tolerovaný proces. Pacient pocítí pouze malé štípnutí. Je možné provést malou infiltraci nebo jen anestetický bod v místech vpichu. Na zmírnění citlivosti a s přihlédnutím k pacientovi, je možné provést techniku zablokování příslušných senzorických nervů, zvlášť když je prováděna aplikace materiálu na více místech najednou.

Označení ošetřované oblasti

Doporučuje se ošetřovanou oblast označit vhodnou tužkou. Tento postup usnadní vlastní zákrok. Označenou oblast je možné rozdělit na stejné části a poté aplikovat od každé části stejné množství produktu.

Techniky expanze

Základem je plynulá aplikace, která zabrání nahromadění materiálu a tím později tvorbě granulomů. Aplikace by se měla provést retro-injekční technikou ve formě paralelních linií nebo ve formě vějíře do podkoží, svalu nebo periostálně. Cílem těchto opatření je docílit homogenní expanze materiálu.

Anatomická vrstva umístění produktu je nesmírně důležitá, META<>CRILL® nesmí být implantován intradermálně. Je určen k aplikaci do podkoží, mezi svaly a periostálně.

K aplikaci je vhodné používání mikrokanyly se zaobleným hrotem a bočním otvorem o průměru 1 mm. Touto technikou nedojde k poranění cév.

!Upozornění! Neaplikujte do glabelárních vrásek, aby nedošlo k intravaskulárnímu vpichu. Vyhněte se hyperkorekci.

Doporučuje se kontrola 30 dní od zákroku, kdy je již možná, v případě potřeby, další aplikace.

!Upozornění! V oblastech, kde se vyskytují jizvy, je nutná šetrná aplikace tak, aby nedošlo k expanzi META<>CRILLu® do okolí. V tomto případě musí být expanze provedena po částech v jednotýdenních intervalech.

Je důležité vymezit oblast aplikace špičkou prstu, aby se META<>CRILL® umístil na správné místo. Tento úkon je důležitý při obnově horního rtu, při korekci nosního hřbetu a při zvětšení projekce brady.

Lékař určí správné množství META<>CRILLu®, které je nutné aplikovat, a počet potřebných injekcí v závislosti na ošetřované oblasti.

Péče po implantaci

Po vyskytnutí otoku v ošetřované oblasti je možné použít je možné použít obklady s ledem. Není nutná protizánětlivá léčba.

V ojedinělých případech, pokud se vyskytne větší otok na základě specifické reakce pacienta větší, je možné aplikovat intramuskulárně jednu dávku kortikoidů.

Pokud se objeví malá krevní podlitina, lze ji propíchnout, zahojení je spontánní.

Ošetřenou oblast je nutné po dobu dvou až tří dnů nevystavovat slunečnímu záření a jiným tepelným zdrojům. Stejně tak je nutné se vyvarovat jakémukoliv úrazu.

Kontrola

Kontrolu je vhodné provést za 7 dní po zákroku. Po 30 dnech, když již zmizel otok, se doporučuje provést fotodokumentaci aktuálního stavu a dokončit aplikaci, pokud je to nutné. Je také nezbytné doplnit dotazník.

Kontraindikace

 • Pacienti s antikoagulační léčbou.
 • Pacienti trpící jakoukoliv alergií či autoimunními nemocemi.
 • Pacienti s imunosupresivní léčbou.
 • Pokud má pacient aktivní kožní infekci, je nutné proces odložit až do jejího vyléčení.
 • META<>CRILL® by se neměl používat v oblastech, kde byl již aplikováni jiný implantát na bázi silikonu. V oblastech, které byly ošetřeny implantáty nesilikonového původu, lze META<>CRILL® použít s přihlédnutím k době stabilizace předchozího materiálu.

Výhody

Aplikace META<>CRILLu® je rychlá a má okamžité a trvalé výsledky.

Podnítí syntézu vlastního kolagenu.

Neobsahuje žádné toxické látky, alergeny ani proteiny.

Není mutagenní.

Nemigruje, zůstává v místě aplikace.

Je možné jej použít opakovaně.

Jeho aplikace je bezbolestná.

Jeho cena je nižší než u podobných produktů.

Opatření

META<>CRILL® se nesmí míchat s jinými implantáty.

Vyhněte se aplikace přehnaného množství prostředku. Je třeba mít na mysli, že konečného výsledku se dosáhne nejenom množstvím aplikovaného materiálu, ale také kolagenem, který se vytvoří v jeho okolí.

Pacient se po aplikaci nesmí vystavovat tepelnému záření. Vyvarovat se konzumace alkoholu. Nedoporučuje se jakákoliv fyzická námaha několik dnů po aplikaci.

BALENÍ

Meta<>Crill®(PMMA 2%)

Rty, jemné vrásky kolem rtů, jizvy po akné

Meta<>Crill®(PMMA 10%)

Vrásky kolem nosu, rtů, na rukou, atd.

MetaCrill®(PMMA 30%)

Úhel a křivka dolní čelisti, brady, korekce nosu (hřbet a hrot), lícní kosti, nosolícní vrásky, lipodystrofie, hýždě

OBJEDNÁVKY

Objednávky ON-LINE.
Objednávat můžete klikem na Objednávkový systém, nebo e-mailem na: info@metacrill.eu
.

ZÁZNAM O PRŮBĚHU

Stahněte si námi předpřipravený Záznamový list.

(pdf soubor, 81kB)

LETÁKY KE STAŽENÍ

Stahněte si leták v jazyce, který potřebujete

h135_metacrill_white_transparent_footer.png
META<>CRILL® je vyroben firmou NUTRICELL pro firmu EUROQUIRURGICA.
EUROQUIRURGICA je exkluzivním distributorem META<>CRILL® pro Evropskou unii.
h135_euroquirurgica_white_transparent_oriznute.png
EUROQUIRURGICA CR s.r.o.Kratochvílova 2659
Roudnice nad Labem
CZ-41301
Česká republika
info@metacrill.eu+420 733 389 830
© 2019 EUROQUIRURGICA CR s.r.o.

Design & Development systemx.cz by Buzz production s.r.o.

Hledání